Uw letselschade advocaat in Breda
Bel vrijblijvend: 076 - 200 86 10
Home » Bedrijfsongeval
werknemer met helm op kijkt angstig

Letsel na bedrijfsongeval in Breda?

Heeft u een ongeval op uw werk gehad? Veel mensen denken bij een bedrijfsongeval meteen aan een incident op de bouwplaats of in een fabriek, maar een werkgever is ook aansprakelijk als u tijdens een werkrit een ongeval overkomt en voor slechte arbeidsomstandigheden die langzaamaan leiden tot klachten. Er is dan sprake van een beroepsziekte. Bij werkgeversaansprakelijkheid wordt u als werknemer een bewijsvoordeel gegeven. Niet u moet bewijzen dat iets niet goed is gegaan, maar de werkgever moet bewijzen dat hij alles heeft gedaan om het bedrijfsongeval of de beroepsziekte te voorkomen. Ook eigen schuld bestaat vrijwel niet. U zou dan bewust roekeloos of opzettelijk moeten hebben gehandeld waarvan vrijwel nooit sprake is. Snel opstarten is belangrijk, want lang wachten kan tot verlies van bewijs of zelfs afwijzing leiden. Daarbij zijn werkgevers vrijwel altijd verzekerd en hebben er zelf ook baat bij dat u met hulp van verzekeringsgeld weer kunt re-integreren.

Hoogte van de schadevergoeding

Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van vele factoren. Er wordt altijd eerst gekeken naar de ernst en de aard van de schade. Daarnaast spelen sociale factoren, de duur van het genezingsproces, verlies van zelfredzaamheid of verlies van arbeidsvermogen een rol bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding. Heeft u een letselschade advocaat in Breda en omstreken nodig? U kunt bij ons terecht voor juridische hulp. Wij helpen u graag met het indienen van uw werk-gerelateerde schadeclaim.

Smartengeld na bedrijfsongeval of beroepsziekte

Het vaststellen van smartengeld na een bedrijfsongeval is een ingewikkeld proces. Momenteel worden eerder gedane uitspraken van rechters over smartengeld bij soortgelijk letsel tot uitgangspunt genomen. Dit is de zogenaamde gevalsvergelijkings-methode. Ons kantoor wil daaraan de zogenaamde QALY-methode toegevoegd zien. Deze methode is ontwikkeld in de gezondheidseconomie. Men heeft uitgerekend welke kosten de samenleving bereid is te maken om bepaald letsel te voorkomen, bijvoorbeeld amputatie van een been. Deze kosten liggen veel hoger dan de smartengeldbedragen die rechters tot op heden toekennen, terwijl economisch gezien de QALY-bedragen als minimum zouden moeten worden gehanteerd. Het proces rondom smartengeld is dus erg ingewikkeld en er is veel ervaring voor nodig om een goede inschatting te maken in hoeverre een verzekeraar u te weinig aanbiedt. Ga dus niet zelf onderhandelen en vraag altijd een second opinion aan ons.

Juridische hulp na een bedrijfsongeval

Het is belangrijk om na een bedrijfsongeval juridische hulp in te schakelen. Niet alleen weet een specialist precies wat de gang van zaken is, maar deze behoedt u ook voor een te lage letselschadevergoeding. Daarnaast vinden wij het altijd heel belangrijk om de band tussen werkgever en werknemer positief te houden. U wilt er, als dat kan, immers gewoon kunnen blijven werken. Bent u op zoek naar een letselschade advocaat in Breda? Wij hebben jarenlange ervaring met het verhalen van schade in Breda en in de omgeving van Breda. We staan klaar om u te helpen.